Bron van succesvol ondernemerschap: geloof & waarden

Dorine Huijbregts Familiebedrijven, Ondernemen


Een interview met een van mijn klanten, Hendrik-Jan Stigter van Stigho Electro, waarin ik hem een aantal vragen stel over de relatie tussen zijn ondernemerschap & geloof en waarden.

Wat is de doorwerking van je geloof in de positieve zin in je (zakelijk) leven?
Geloof biedt mij steun en dat uit zich op diverse manieren. Ik ben bijvoorbeeld even stil voor het eten. Voor mij is dat een moment om letterlijk stil te staan en God te danken, het eten te zegenen en te beseffen dat God dingen bestuurt. Ik heb veel dingen in de hand, maar niet alles. Twee keer per dag bid ik, waarbij ik vraag om wijsheid. In een gebed kan ik dingen neerleggen en het dan ook echt kwijt zijn.
En, niet onbelangrijk: vanuit mijn geloof hecht ik er waarde aan dat de zondag een rustdag is. Ik denk dat als ik dat niet zou hebben, ik absoluut was doorgedraaid.

Kun je aangeven hoe je geloof doorwerkt in je werk?
Eerlijk en transparant zijn. Dit is niet per se Christelijk, maar wel een opdracht die je meekrijgt. Bijvoorbeeld vanuit het gebod: ‘Heb je naaste lief gelijk jezelf’. Ik zie dat de volgende generatie dit overneemt. Als je dingen achterhoudt in een vroeg stadium heeft dit veel grotere schade tot gevolg dan wanneer je de problemen wel tijdig benoemt. Daardoor gaan we soms heel ver in het begeleiden van en geduld hebben met mensen. We schenken veel aandacht aan de menselijke kant van relaties met medewerkers en opdrachtgevers. Ik draag zorg voor mijn mensen; zij hebben kinderen en een gezin. Daar voel ik me ook verantwoordelijk voor.

Wat heb je meegekregen qua normen en waarden en ben je nu toch anders gaan zien?
Wat ik anders ben gaan zien, is dat sociaal zijn grenzen heeft. We zijn in het verleden soms tè sociaal geweest. Hebben te lang dingen gedoogd. De nieuwe generatie stuurt veel meer op eigen verantwoordelijkheid. Ik denk ook dat dit nodig is. Maar bij de oude garde leidt dit nog wel eens tot weerstand.
Daarnaast had ik van huis uit meegekregen dat je alle verantwoordelijkheid zelf moet dragen. Ik zie nu dat ik het niet allemaal alleen hoef te dragen en dat ik verantwoordelijkheden ook bij anderen neer kan leggen. Zowel bij mijn kinderen als bij onze medewerkers.

Wat vind je lastig qua geloof?
Ik zie dat de volgende generatie er anders in staat. Mijn opvolgers kijken anders aan tegen bepaalde geloofszaken die voor mij belangrijk zijn. Zij gaan bijvoorbeeld niet veel meer naar de kerk.

Welke normen en waarden zou de nieuwe generatie zeker over moeten nemen?
De zorg voor mensen, want dat is de kracht van ons bedrijf. En dat het werken aan menselijke relaties en het nakomen van afspraken belangrijker is dan het financiële resultaat. Belofte maakt schuld. Vanuit de 10 geboden mag ik mijn naaste niet tekort doen. Soms moet je dus wat water bij de wijn doen, of je verlies accepteren om een klant te behouden.

Wat doet de volgende generatie in jouw ogen anders (en beter)?
Wat de volgende generatie beter doet, is dat zij eerder grenzen stellen. In de vorm van doelen stellen en heldere afspraken maken. Daarnaast gaan zij ook voor meer balans tussen werk en privé.
Vanuit mijn opvoeding en geloof kreeg ik mee: je moet hard en lang werken. 6 dagen per week werken was de norm. Dat pakken zij dus anders aan.

Wat is voor jou de symbolische betekenis van Pasen?
Opnieuw beginnen. Door de opstanding van Jezus is er een nieuw begin. Het geeft mij het besef dat er altijd een mogelijkheid is om opnieuw te beginnen. Om weer met een schone lei te starten. Pasen is voor mij tevens het symbool van de nieuwe lente en van de nieuwe mogelijkheden.
Als je blijft doen wat je altijd al deed, dan weet je wat je krijgt. Als je niet de mogelijkheden aangrijpt voor verandering of vernieuwing in je bedrijfsvoering, dan blijft alles bij het oude. Dit is een mooi moment om vernieuwingen door te voeren. Als je wilt veranderen, is nu het moment om aan de slag te gaan!