Familie Teamcoaching

Gaat het om het hoogste rendement uit je vermogen of om het hoogste rendement uit je leven en dat van je familie?

 

Thema’s

Aanpak

 

Thema’s

Bij familie teamcoaching gaat het eigenlijk altijd om de volgende niet-urgente maar belangrijke onderwerpen:

 • eigenheid vorm geven
 • elkaar als team versterken
 • continuïteit en toekomst bedrijf
 • leren loslaten van de ‘oude’ generatie
 • groeien naar het proces van overdracht
 • cultuurbewaking en -vernieuwing
 • behoud en verbetering familierelaties.

Aanpak

Sessies van een dag(deel) in mijn huiselijke werkkamer, waarbij we werken aan bepaalde thema’s, zoals het samen bepalen van de toekomstkoers en planmatig werken aan een visie. Tevens komen aspecten als teamkwaliteiten en hoe je elkaar kunt versterken aan bod.

Ik bereid de sessies voor aan de hand van een thema dat speelt en bedenk hierbij passende werkvormen. We eindigen elke sessie met speelwerk en persoonlijke acties. Zo blijf je ermee bezig tussen de coachingssessies door.

Een coachingsvraag

 • Stigho Electro bv
 • MKB-bedrijf
 • 45 medewerkers

“Hoe groeien we op een goede wijze naar een overdracht van de algemene leiding en overname over 3 jaar?”

“Hoe komen de overige 2 familieleden, moeder en andere zoon, in hun kracht?”

“Hoe krijgen we meer openheid in de onderlinge relaties en communicatie?”

Wat is het resultaat?

 
 

Wat is het resultaat?

Resultaten van familie teamchoaching zijn o.a.:

 • meer openheid over gevoelens en emotionele zaken die anders onbesproken blijven
 • elkaar feedback durven geven
 • betere managementteamrelaties
 • elkaar versterken in plaats van irriteren
 • doel- en koersgerichter werken
 • betere familieband
 • een succesvoller bedrijf.

“Als familie en directie heeft Dorine’s coaching ons geholpen om een visie te hebben en koers te bepalen. Begrip te hebben voor elkaars situatie, maar vooral ook feedback durven geven. Ook het vieren van het vele dat er al bereikt is en uitspreken hoe trots je op elkaar bent. Het geeft vertrouwen voor de toekomst. Er wordt ook veel meer gesproken over het gevoel dat iedereen persoonlijk heeft bij de situatie.”

Marieke Stigter, mede direktielid en aandeelhouder Stigho Electro bv

 

Heeft jouw familie(bedrijf) behoefte aan een frisse blik? Plan een vrijblijvende kennismakingswandeling in. Stel niet uit wat je vandaag kunt doen.