Coaching on the job

Door op regelmatige basis aanwezig te zijn op het bedrijf van een klant, op de werkvloer of bij een werkoverleg, fungeer ik als spiegel en procesversneller.

 

Cultuurverandering

Aanpak

 

Cultuurverandering

Ondernemen zit in je bloed, maar dat betekent niet dat je altijd precies weet wat je moet doen. Bij een opvolging blijkt bijvoorbeeld dat de cultuur voorheen vrij autoritair was.

De nieuwe generatie wil juist dat de medewerkers mee gaan denken, maar sommige van hen werken al jaren in het familiebedrijf en houden liever vast aan de oude cultuur.

Hoe buig ik, als opvolger of als aangesteld directeur, de hiërarchische cultuur om naar een cultuur van samenwerken en ‘empowerment’?

Aanpak

Ik ben 1 à 2 dagen per maand in het bedrijf aanwezig om het cultuurveranderingsproces mee te begeleiden en de voortgang te bewaken.

Ik neem deel aan werkoverleggen, die we samen voorbereiden en nabespreken. Daarbij heb ik een spiegelfunctie.

De praktische methodieken die ik inzet, speelwerk en gerichte acties, fungeren als procesversnellers. Het effect is dat je je het nieuwe gedrag sneller eigen maakt.

Een coachingsvraag

  • Ontwikkelend bouwbedrijf
  • Tweede generatie familiebedrijf
  • 80 medewerkers

“Hoe komen we van ‘bazig leiderschap’ naar een werkwijze, waarin we meer de verantwoording daar leggen waar hij hoort?”

“Hoe laten we de medewerkers op de werkvloer meedenken?”

“Kun je klankbord/spiegel voor DGA en mededirectielid zijn, en het veranderproces helpen versnellen?”

Wat is jouw coachingsvraag? Plan een vrijblijvende kennismakingswandeling in. Versnel je individuele leerproces.